หอสมุดแห่ง มธ.เข้าร่วมประชุมคณะทำงานบริหารจัดการห้องสมุด มธ.ศูนย์ลำปาง ครั้งที่ 3/2560

วันที่ 4 ตุลาคม 2560 เวลา 09.30-16.00 น. ผศ.เอกรินทร์ ยลระบิล ผอ.หอสมุดแห่ง มธ. อ.กฤษณ์ ปัทมะโรจน์ รอง ผอ.สายบริการฯ คุณฐิติมา หิรัญเวชยางกูร รอง ผอ.สายบริหารฯ คุณแสงเดือน อุบลศรี หัวหน้าห้องสมุดบุญชู ตรีทอง มธ.ศูนย์ลำปาง พร้อมด้วยบุคลากร หอสมุดแห่ง มธ.ได้เข้าร่วมประชุมคณะทำงานบริหารจัดการห้องสมุด มธ.ศูนย์ลำปาง ครั้งที่ 3/2560 นำโดย อ.ดร.ยิ่งลักษณ์ กาญจนฤกษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิจัย มธ.ศูนย์ลำปาง และบุคลากร มธ.ศูนย์ลำปาง ณ ห้องประชุม 3117 ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 5 ชั้น มธ.ศูนย์ลำปาง เพื่อรับทราบความคืบหน้าการออกแบบภายในห้องสมุดและสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ของอาคารนวัตกรรมบริการ มธ.ศูนย์ลำปาง