หอสมุดแห่ง มธ.เข้าร่วมประชุมคณะทำงานกลุ่มความร่วมมือบริการยืมระหว่างห้องสมุด TU THAIPUL กับตัวแทนจากบริษัท EBSCO Pulishing

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 หอสมุดแห่ง มธ.นำโดยคุณปทุมทิพย์ ลิ้มพงศานุรักษ์ หัวหน้าหอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ พร้อมบุคลากรหอสมุดฯ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานกลุ่มความร่วมมือบริการยืมระหว่างห้องสมุด TU THAIPUL กับตัวแทนจากบริษัท EBSCO Pulishing โดยประชุมในหัวข้อเรื่องการใช้งาน EDS (EBSCO Discovery Service) และและข้อตกลงในการยืมระหว่างห้องสมุด