หอสมุดแห่ง มธ.ขอเชิญทุกท่านทดลองใช้ฐานข้อมูล Nikkei Telecom วันนี้-20 ตุลาคม 2560

หอสมุดแห่ง มธ.ขอเชิญทุกท่านทดลองใช้ฐานข้อมูล Nikkei Telecom

?การใช้งานหลักๆ แบ่งเป็น 3 ส่วน
1. การเรียนภาษา – ฐานข้อมูลนี้ ส่วนใหญ่เป็นภาษาญี่ปุ่น โดยสามารถใช้เป็นแบบฝึกการอ่านและการเขียนได้ มีทั้งสำนวนและรูปประโยคสำหรับคนเรียนภาษาญี่ปุ่น
2. การวิจัยองค์กร – ฐานข้อมูลนี้นอกจากข่าว ยังสามารถค้นหาข้อมูลเชิงวิจัยสำหรับองค์กร เพื่องานวิจัยต่างๆได้
3. การเขียนวิทยานิพนธ์ – ภายในฐานข้อมูลจะมีตัวอย่างงานวิทยานิพนธ์และงานประเภทอื่นๆ ที่สามารถใช้อ้างอิงได้ โดยมีตั้งแต่ประมาณปี 1975 ถึงปัจจุบัน

• ข่าวในฐานข้อมูลนี้นอกจากจะมีที่เป็นปัจจุบันแล้ว ยังมีตั้งแต่สมัยเมจิถึงสงครามโลกครั้งที่ 2 หรือประมาณ 86 ปี (ค.ศ.1876 – 1961) ถูกบันทึกเป็น PDF สามารถดาวโหลดได้
• NIKKEI TELECOM DATABASE ยังเด่นในเรื่องประวัติศาสตร์ เช่น ประวัติศาสตร์ของบุคคล, สถานที่, เหตุการณ์สำคัญอื่นๆ
• ลักษณะการใช้งาน เนื้อหาและเมนูส่วนใหญ่เป็นภาษาญี่ปุ่น (สามารถปรับเมนูให้เป็นภาษาอังกฤษได้)
• ข้อมูลทั้งหมดจะถูกนำเสนอในรูปแบบของ HTML, PDF และมีทั้ง Full-Text, Article 
• ใช้งานภายใต้ IP address ไม่ระบุ ID/PW

?ระยะเวลาการทดลอง วันนี้-20 ตุลาคม 2560

URL สำหรับการเข้าใช้งาน – http://t21ipau.nikkei.co.jp/ipauth/auth/auth?sid=1