หอสมุดแห่ง มธ.ศึกษาดูงานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001: 2015 ณ สำนักหอสมุดกลาง ม.รามคำแหง

วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00-12.00 น.อ.กฤษณ์ ปัทมะโรจน์ รอง ผอ.สายบริการฯ คุณฐิติมา หิรัญเวชยางกูร รอง ผอ.สายบริหารฯ พร้อมด้วยหัวหน้าห้องสมุดสาขา และบุคลากร หอสมุดแห่ง มธ.ศึกษาดูงานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001: 2015 ณ สำนักหอสมุดกลาง ม.รามคำแหง เพื่อศึกษาแนวปฏิบัติและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานระหว่างกัน โดยมี รศ.ดร.ปรียานุช เงินคล้าย ผอ.สำนักหอสมุดกลาง ม.รามคำแหง และคุณพรทิพย์ รักบุรี ผู้แทนฝ่ายบริหารด้านคุณภาพ (QMR) สำนักหอสมุดกลาง ม.รามคำแหงให้การต้อนรับ หอสมุดแห่ง มธ.จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ค่ะ