หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งบรรณารักษ์ปฏิบัติการ

หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งบรรณารักษ์ปฏิบัติการ

สามารถดูรายชื่อ เลขประจำตัวสอบของผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก และรายละเอียดต่างๆ ได้ที่เว็บไซต์ http://library.tu.ac.th หรือhttp://203.131.219.180/tulib2013/download/recuit070460.pdf