หอสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขยายสิทธิ์การยืมสำหรับนักศึกษากลุ่มพิเศษแล้ว

วันนี้หอสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขยายสิทธิ์การยืมสำหรับนักศึกษากลุ่มพิเศษแล้ว

- ระดับปริญญาตรี ยืมได้ 20 เล่ม ต่อ 30 วัน
- ระดับปริญญาโท ยืมได้ 40 เล่ม ต่อ 30 วัน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ >> https://bit.ly/2M9vShQ