หอสมุดมธ.เลื่อนกำหนดส่งคืนหนังสือจอง (Hold) ออกไปเป็นวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 📚✨

กังวลเรื่องหนังสือจองหรอ? 😔😔😔
ไม่ต้องกังวลแล้วน้า หอสมุดมธ.เลื่อนกำหนดส่งคืนหนังสือจอง (Hold) ออกไปเป็นวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 📚✨

#เลื่อนกำหนดคืนหนังสือจอง(Hold)