หอสมุดปรีดีฯ เปิดให้บริการถึงเที่ยงคืน เริ่ม 16 ก.ย. ถึง 6 ต.ค.62

หอสมุดปรีดี พนมยงค์ มธ.ท่าพระจันทร์ เปิดถึงเที่ยงคืน!
.
ช่วงสอบมิดเทอมเทอมนี้ เตรียมอ่านกันให้จุใจ เพราะหอสมุดปรีดี พนมยงค์ มธ.ท่าพระจันทร์ เปิดให้บริการถึงเที่ยงคืน!!!

เริ่มจันทร์ที่ 16 กันยายน ถึง วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 (เฉพาะชั้น U1 เท่านั้น)
.
***ช่วงการขยายเวลา (ตั้งแต่ 21.30-24.00 น.) เปิดให้บริการเฉพาะนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร มธ.เท่านั้น
.
หมายเหตุ
- ประตูฝั่งสนามหลวง (หอประชุมใหญ่) ปิด 21.00 น.
- ประตูท่าพระอาทิตย์ปิด 23.00 น.
- ประตูท่าพระจันทร์ เปิดตลอด 24 ชั่วโมง (เฉพาะออกจากมหาวิทยาลัยเท่านั้น)