หอสมุดปรีดีฯ ขยายเวลาเปิดจองห้อง Study Room ชั้น U2 ช่วงสอบปลายภาค

หอสมุดปรีดีฯ ขยายเวลาเปิดจองห้อง Study Room ชั้น U2  ช่วงเวลาสอบปลายภาค ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน - 18 ธันวาคม 2562 ใครยังไม่มีที่ติวและที่อ่านหนังสือสอบกับเพื่อนรีบจองห้องกันได้เลย

1. เข้าเว็บไซต์ www.library.tu.ac.th
2. เลือกเมนู "RESERVE STUDY ROOMS (จองห้องศึกษาค้นคว้าแบบกลุ่ม)"