หอสมุดปรีดี พนมยงค์ มธ.รับการตรวจประเมินห้องสมุด ประจำปี 2560 ตามเกณฑ์ของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศ ในพระบรมราชูปถัมถ์ฯ

วันนี้ (20 ธันวาคม 2560) หอสมุดปรีดี พนมยงค์ มธ.รับการตรวจประเมินห้องสมุด ประจำปี 2560 ตามเกณฑ์ของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศ ในพระบรมราชูปถัมถ์ฯ โดยมีคณะผู้บริหารหอสมุดฯ และบุคลากรหอสมุดปรีดีฯ ให้การต้อนรับ นำโดย ผศ.เอกรินทร์ ยลระบิล ผอ.หอสมุดฯ อาจารย์กฤษณ์ ปัทมะโรจน์ รอง ผอ.สายบริการและส่งเสริมการเรียนรู้ คุณฐิติมา หิรัญเวชยางกูร รอง ผอ.สายบริหารและพัฒนา และคุณสุวพีร์ สังข์ป่า เลขานุการหอสมุดฯ ในฐานะประธานคณะทำงานโครงการห้องสมุดสีเขียว พร้อมด้วยคุณบุษยา เฟื่องประเสริฐ หัวหน้าหอสมุดปรีดี พนมยงค์

สำหรับคณะผู้ตรวจประเมิน ได้แก่ ดร.อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ ประธานคณะผู้ตรวจ นายทรงศักดิ์ ควรคิด คุณรุ้งทิพย์ ห่อวโนทยาน และคุณธนาภรณ์ ฉิมแพ พร้อมด้วยผู้สังเกตการณ์ ได้แก่ คุณพิณทิมา เลิศสมบูรณ์