หอสมุดปรีดี พนมยงค์ มธ.ท่าพระจันทร์ และหอสมุดป๋วย อี๊งภากรณ์ ศูนย์รังสิต เปิดให้บริการบุคคลภายนอก ประเภทสมาชิกรายปีเดิมที่อายุสมาชิกยังไม่สิ้นสุด เริ่ม 1 กันยายน 2563

ข่าวดี 📣📣📣
หอสมุดปรีดี พนมยงค์ มธ.ท่าพระจันทร์ และหอสมุดป๋วย อี๊งภากรณ์ ศูนย์รังสิต เปิดให้บริการบุคคลภายนอก ประเภทสมาชิกรายปีเดิมที่อายุสมาชิกยังไม่สิ้นสุด เริ่ม 1 กันยายน 2563
ทั้งนี้ สมาชิกรายปีเดิม หอสมุด มธ. ได้ขยายอายุสมาชิกรายปีจากวันหมดอายุเดิมออกไปอีก 6 เดือน
และยังไม่เปิดรับสมาชิกรายปีใหม่
----------
Facebook: Thammasat University Library
Website: www.library.tu.ac.th
Line@: @pridilibrary