หอสมุดป๋วยฯ มธ.ศูนย์รังสิตขยายเวลาให้บริการข่วงสอบ

ประกาศ

หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ มธ.ศูนย์รังสิต ขยายเวลาให้บริการช่วงสอบปลายภาค ปีการศึกษา 2560  ตั้งแต่ 09.00-24.00 น.เริ่มวันที่  7 พฤษภาคม ถึง 4 มิถุนายนนี้