หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ จะขยายเวลาเปิดให้บริการช่วงสอบ 09.00-24.00 น. เริ่มตั้งแต่วันที่ 27 พ.ย.-22 ธ.ค.2560

#ประกาศ หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ จะขยายเวลาเปิดให้บริการช่วงสอบ 09.00-24.00 น. เริ่มตั้งแต่วันที่ 27 พ.ย.-22 ธ.ค.2560

นอกจากนี้จะเปิดให้บริการเป็นกรณีพิเศษ ในวันที่ 5 ธ.ค.2560 (วันพ่อแห่งชาติ) และวันที่ 11 ธ.ค.2560 (วันชดเชยวันรัฐธรรมนูญ) ตั้งแต่เวลา 09.00-21.00 น. (งดให้บริการห้องบริการสื่อการศึกษา)