หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ ของดให้บริการพื้นที่นั่งอ่าน ตั้งแต่วันที่ 25 - 27 พฤศจิกายน 2564

ประกาศ

หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ ของดให้บริการพื้นที่นั่งอ่าน

ตั้งแต่วันที่ 25 - 27 พฤศจิกายน 2564

เนื่องจากมีการพบไทมไลน์ของผู้ติดเชื้อ COVID-19 เข้าใช้บริการหอสมุดป๋วยฯ ในวันที่ต่อไปนี้

- 15 พฤศจิกายน 2564

- 18 พฤศจิกายน 2564

- 20 พฤศจิกายน 2564

- 21 พฤศจิกายน 2564

- 23 พฤศจิกายน 2564

โดยหอสมุดฯ จะดำเนินการทำความสะอาดในพื้นที่หอสมุดฯ และจะแจ้งไทม์ไลน์ของผู้ติดเชื้อ COVID-19 แก่ผู้เข้าใช้บริการในช่วงเวลาดังกล่าวทางอีเมล เพื่อให้สังเกตอาการตนเองต่อไป หากพบว่ามีอาการเสี่ยงต่อการติดเชื้อ COVID-19 ให้รีบพบแพทย์ทันที

ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการออนไลน์ รวมถึงบริการ TULIB Delivery ได้

✅ ดูบริการออนไลน์ที่นี่ : https://bit.ly/3m8T7fW

ยืมหนังสือออนไลน์ผ่านบริการ (TULIB Delivery) ส่งให้ฟรี!! ทางไปรษณีย์ ถึงหน้าบ้าน

✅ https://bit.ly/3kZ4Xd3

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้