หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ มธ.ศูนย์รังสิต จะขยายเวลาเปิดให้บริการช่วงสอบกลางภาค

 

ประกาศ หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ มธ.ศูนย์รังสิต จะขยายเวลาเปิดให้บริการช่วงสอบกลางภาค ตั้งแต่เวลา 09.00-24.00 น. เริ่มตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ - 16 มีนาคม 2561