หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ มธ.ศูนย์รังสิต ผ่านการตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา ผศ.เอกรินทร์ ยลระบิล ผอ.หอสมุดฯ และคุณแจ่มจันทร์ นพบุตรกานต์ หัวหน้าหอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ นำทีมต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว พร้อมกับนำชมการดำเนินงานต่าง ๆ ทั้งนี้ หอสมุดป๋วยฯ ได้ผ่านการตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว และได้รับคำชื่นชมจากคณะกรรมการฯ ด้านการจัดการพลังงานที่ดี โดยจะมีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณในวันที่ 21 มีนาคม 2560