หอสมุธ มธ.มอบช่อดอกไม้แด่ ผอ.สำนักงานบริหารทรัพย์สินและกีฬา มธ. เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด

หอสมุด มธ.นำโดยรอง ผอ.สายบริการฯ เป็นตัวแทนมอบช่อดอกไม้แด่ นายยรรยง อัครจินดานนท์ ผอ. สำนักงานบริหารทรัพย์สินและกีฬา มธ. เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด ณ สำนักงานบริหารทรัพย์สินและกีฬา มธ.ศูนย์รังสิต