James Madison University เยี่ยมชมหอสมุดปรีดีฯ

หอสมุดปรีดี พนมยงค์ได้ต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยน และอาจารย์จาก James Madison University ซึ่งมาเยี่ยมชมหอสมุดปรีดีฯ โดยคุณอัญชิสา อุทัยทักษิณ บรรณารักษ์หอสมุดฯ เป็นวิทยากรนำชม เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา