การสัมมนาความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565

หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมการสัมมนาความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565 ภายใต้แนวคิด “Green Society” ในวันศุกร์ที่ 1 เม.ย. 2565 รูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom และถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Thammasat University Library

.

โดยสามารถดาวน์โหลดหนังสือเชิญการสัมมนาฯ และลงทะเบียนเข้าร่วมงานโดยไม่มีค่าใช้จ่ายได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 มี.ค. 2565 ที่ https://tu-library.com/greenlib

#GreenSociety

#GreenLibrary2022

#ห้องสมุดสีเขียว