ข่าวจากสื่อมวลชน : ภาพข่าวมอบซอฟท์แวร์

ภาพข่าว มอบซอฟท์แวร์  จากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับประจำวันที่ 19 มิถุนายน 2561 หน้า 23 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ