ค้น ThaiJo ผ่านเมนู One Search ของหอสมุดฯ ได้แล้ววันนี้

วันนี้ประชาคมธรรมศาสตร์ สามารถค้นหาและดาวน์โหลดบทความวารสาร มากกว่า 78,000 บทความ จากฐานข้อมูล ThaiJo ซึ่งเป็นฐานข้อมูลวารสารวิชาการของประเทศไทย ประกอบด้วยบทความจากวารสารมากกว่า 400 ชื่อ ในทุกสาขาวิชา โดยใช้งานผ่านหน้าเว็บไซต์ของหอสมุด มธ. ที่เมนู “One Search” โดยมีขั้นตอน ดังนี้

1. ไปที่ library.tu.ac.th
2. ใส่ชื่อบทความที่ต้องการค้นหา ที่เมนู “One Search” และเลือก Search บทความที่มาจาก ThaiJo จะปรากฎคำว่า “Online Access” 
3. คลิกที่เมนู “Online Access” เพื่อดาวน์โหลดบทความที่ต้องการ