คณาจารย์และนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาควิชากฎหมายธุรกิจ คณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติสาธาณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เยี่ยมชมห้องสมุดสัญญา ธรรมศักดิ์

วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 เวลา 11.00 น.คณาจารย์และนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาควิชากฎหมายธุรกิจ คณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติสาธาณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการสืบค้นเอกสารทางกฎหมาย ในหัวข้อ "การค้นคว้าและการใช้ห้องสมุดกฎหมาย" ณ ห้องประชุม 221 คณะนิติศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์ และเยี่ยมชมห้องสมุดสัญญา ธรรมศักดิ์ โดยมีคุณชัยสิทธิ์ อังคะปัญญาเดช บรรณารักษ์ประจำห้องสมุด เป็นผู้บรรยายและนำชม

นอกจากนี้เวลา 13.00 น.คณาจารย์และนักศึกษาระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยแห่งชาติ สสป.ลาว ยังได้เยี่ยมชมหอสมุดปรีดี พนมยงค์ มธ.ท่าพระจันทร์ โดยมีคุณกาญจนาภรณ์ จิตต์สง่า หัวหน้าหอสมุดปรีฯ ให้การต้อนรับ