คณะผู้บริหารและบุคลากรจาก มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ (University of Health Science: UHS) สปป.ลาว  ที่ได้มาเยี่ยมชมหอสมุดปรีดี พนมยงค์ มธ.ท่าพระจันทร์

วันที่ 21 สิงหาคม 2560 ผศ.เอกรินทร์ ยลระบิล ผอ.หอสมุดแห่ง มธ. พร้อมด้วยคุณฐิติมา หิรัญเวชยางกูร รอง ผอ.สายบริหารฯ และคุณกาญจนาภรณ์ จิตต์สง่า หัวหน้าหอสมุดปรีดี พนมยงค์ ได้ต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากรจาก มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ (University of Health Science: UHS) สปป.ลาว 
ที่ได้มาเยี่ยมชมหอสมุดปรีดี พนมยงค์ มธ.ท่าพระจันทร์ และเข้าฟังการบรรยายเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับหอสมุดแห่ง มธ. ได้แก่

1. TULIBs Digital Library : บรรยายโดยคุณปทุมทิพย์ ลิ้มพงศานุรักษ์ รักษาการหัวหน้าหอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ มธ.ศูนย์รังสิต
2. KOHA; Intergrated Library System : บรรยายโด ดร.พงศ์ธวัช ชีพพิมลชัย ประธานบริหารและพัฒนา บริษัท ปันสารเอเชีย
3. Information Resources Management : บรรยายโดยคุณศิวาพร อุทัยสาร์ รักษาการหัวหน้างานการจัดการและจัดตรียมทรัพยากรสารสนเทศ และคุณขวัญชนก สถาพรพิบูลย์ บุคลากรงานการจัดการและจัดตรียมฯ 
4. TULIBs Digital Collection : บรรยายโดยคุณจันทนา มากมิตร หัวหน้างานพัฒนาข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
5. IT Management : บรรยายโดยคุณฐิติพงษ์ ลิ้มพงศานุรักษ์ หัวหน้างานบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ