คณะผู้บริหารหอสมุดแห่ง มธ.ร่วมแสดงความยินดีและสวัสดีปีใหม่ 2561 แด่คณะผู้บริหาร มธ.ชุดใหม่

วานนี้ (3 มกราคม 2561) คณะผู้บริหารหอสมุดแห่ง มธ.ได้แก่ ผศ.เอกรินทร์ ยลระบิล ผอ.หอสมุดฯ อ.กฤษณ์ ปัทมะโรจน์ รอง ผอ.สายบริการฯ คุณฐิติมา หิรัญเวชยางกูร รอง ผอ.สายบริหารฯ คุณสุวพีร์ สังข์ป่า เลขานุการหอสมุดฯ คุณรุ่งทิวา กรีวาส หัวหน้างานยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร และคุณปทุมทิพย์ ลิ้มพงศานุรักษ์ หัวหน้าหอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ ร่วมแสดงความยินดีและสวัสดีปีใหม่ 2561 แด่อธิการบดีและคณะผู้บริหาร มธ.ชุดใหม่