คณะทำงานโครงการ Audio books หอสมุด มธ.ได้ร่วมฟังบรรยาย 'สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของคนพิการทางการเห็น'

วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 คณะทำงานโครงการ Audio books หอสมุด มธ.ได้ร่วมฟังบรรยาย 'สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของคนพิการทางการเห็น' ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี 1 มธ.ศูนย์รังสิต โดยมี อ.ปทิตตา ไชยปาน อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มธ. เป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้

ซึ่งการบรรยายมีเรื่องที่น่าสนใจ เช่น สนธิสัญญามาร์ราเคช (สนธิสัญญาที่อำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการทางการมองเห็น) รวมไปถึงการบรรยายเรื่อง พรบ.ลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับผู้พิการทางการมองเห็น เป็นต้น