คุณอดิศักดิ์ อมรฉัตร เลขาธิการ สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย และ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอโซบาร์ ประเทศไทย จำกัด มอบหนังสือบริจาค "Advertising Value"

วันที่ 26 มิ.ย.2560 ผศ.เอกรินทร์ ยลระบิล ผอ.หอสมุด มธ. และคุณบังอร นพกูล หัวหน้าห้องสมุดคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน รับมอบหนังสือบริจาค "Advertising Value" จากคุณอดิศักดิ์ อมรฉัตร เลขาธิการ สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย และ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอโซบาร์ ประเทศไทย จำกัด ณ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มธ. ท่าพระจันทร์ โดยหนังสือที่รับบริจาคจะนำเข้าระบบห้องสมุด และบริการแก่ผู้ใช้บริการต่อไป