ข้อแนะนำในการยืมหนังสือช่วงฤดูฝน

#ข้อแนะนำในการยืมหนังสือช่วงฤดูฝน ก่อนยืมหนังสือโปรดเช็คตัวเล่มว่ามีสภาพพร้อมใช้งาน #ไม่ขาด #ไม่บวม #ไม่เลอะเปรอะเปื้อน#ไม่มีเชื้อรา หากพบว่าหนังสือชำรุดกรุณาติดต่อที่เคาน์เตอร์บริการ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ซ่อมหนังสือ และบันทึก ข้อมูลหนังสือที่ชำรุดในระบบก่อนยืมออกครับ