ขอเชิญ เข้าร่วมงานเสวนาครบรอบ 79 ปี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในหัวข้อ "Business 4.0 Readiness and Roadmap"

#ขอเชิญ เข้าร่วมงานเสวนาครบรอบ 79 ปี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในหัวข้อ "Business 4.0 Readiness and Roadmap"
22 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 - 17.00 น.
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์
#ลงทะเบียนได้ที่ http://seminar.tbs.tu.ac.th