ขอเชิญชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติ ธ ผู้สร้างแผ่นดิน ณ หอสมุดป๋วยฯ มธ. ศูนย์รังสิต

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง จัดแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติ ธ ผู้สร้างแผ่นดิน ตั้งแต่วันที่ 3 - 28 เมษายน 2560 ณ หอสมุดป๋วยฯ มธ. รังสิต จากนั้นจะนำไปจัดแสดงที่หอประชุมใหญ่ มธ. ท่าพระจันทร์ วันที่ 29 เมษายน - 9 พฤษภาคม 2560 ซึ่งวันนี้ได้มีพิธีเปิดนิทรรศการอย่างเป็นทางการ ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าชมนิทรรศการมา ณ โอกาสนี้