ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรเข้าอบรมการใช้ฐานข้อมูล “NewsCenter”

รายละเอียด: ฐานข้อมูล NewsCenter เป็นฐานข้อมูลข่าวออนไลน์ ที่ครอบคลุมข้อมูลจากสำนักข่าวทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ประกอบด้วยบทวิเคราะห์หลักทรัพย์ ข่าวหนังสือพิมพ์ นิตยสาร และแหล่งข้อมูลอื่นๆ สืบค้นข้อมูลได้ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ย้อนหลังกว่า 15 ปี

ลงทะเบียนได้แล้ววันนี้ที่ http://203.131.219.169/mf2015/view.php?id=197144

สอบถามเพิ่มเติมโทร 02-613-3506