ขอเชิญนักศึกษาเสนอซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด  ประจำปีงบประมาณ 2561 #ขั้นตอนเสนอซื้อ

ขอเชิญนักศึกษาเสนอซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด 
ประจำปีงบประมาณ 2561

#ขั้นตอนเสนอซื้อ
1) ไปที่ http://library.tu.ac.th เลือกเมนู Service 
2) เลือกเมนู Book Suggestion Service
4) Login เข้าสู่ระบบ ตามคำแนะนำบนหน้าเว็บไซต์
5) กรอกข้อมูลของหนังสือที่ต้องการเสนอซื้อ

#สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
e-mail: tulib@tu.ac.th | Facebook: Thammasat University Libraries