ขอเชิญร่วมทดลองใช้ฐานข้อมูล Gale Academic OneFile

ขอเชิญร่วมทดลองใช้ฐานข้อมูล Gale Academic OneFile

รายละเอียด: ฐานข้อมูลประกอบด้วยวารสารทั้งหมดมากกว่า 17,000 รายชื่อ และเป็นวารสารที่ให้ฉบับเต็มมากกว่า 8,000 รายชื่อ ด้านสังคมศาสตร์ เทคโนโลยี แพทยศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ ศิลปะ และสาขาวิชาอื่นๆ

ระยะเวลาเปิดทดลอง: ตั้งแต่วันนี้-วันที่ 30 กันยายน 2561

หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร.02-769-3888 อีเมล helpdesk@book.co.th