ขอเชิญร่วมทดลองใช้ฐานข้อมูล ProQuest - Ebook Central

ขอเชิญร่วมทดลองใช้ฐานข้อมูล ProQuest - Ebook Central ซึ่งเป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Books) ที่มีเนื้อหาครอบคลุมหลากหลายสาขาวิชา อาทิ ศึกษาศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ ภาษาและวรรณคดี การท่องเที่ยว มนุษย์และสังคมศาสตร์ การเมืองการปกครอง กฎหมาย โลจิสติกส์ อาหาร เกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ แพทยศาสตร์ พยาบาล สาธารณสุขตร์ ฯลฯ มีหนังสือในฐานข้อมูล ฯ กว่า 800,000 รายการ สามารถ Print, Copy, Save ได้  พร้อม Function การทำงาน อาทิ พจนานุกรม สารานุกรม แปลภาษาต่าง ๆ พร้อม Link ไปยังแหล่งข้อมูลอื่น ๆ และระบบ Auto Citation 

สามารถทดลองใช้ฐานข้อมูลผ่านลิงค์   https://ebookcentral.proquest.com/auth/lib/ebookcentraldemo/ 
ระยะเวลาทดลองใช้  วันนี้ - 17 พ.ย. 2560
*หมายเหตุ ใช้งานผ่าน username และ password ดังนี้
Username: thammasat-101017
Password: Code2enter