ขอเชิญทดลองใช้ E-Book จากสำนักพิมพ์ Cambridge University Press

ขอเชิญทดลองใช้ E-Book จำนวนกว่า 30,000 เล่ม มีเนื้อหาครอบคลุมสหสาขาวิชา จากสำนักพิมพ์ Cambridge University Press โดยเปิดให้ทดลองใช้ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน - 15 ธันวาคม 2560 สามารถสํารวจรายชื่อและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cambridge.org/core