ขอเชิญทดลองใช้ e-book ของสำนักพิมพ์ Cengage

📍 ขอเชิญทดลองใช้ e-book ของสำนักพิมพ์ Cengage จำนวน 45 เล่ม มีเนื้อหาครอบคลุมสาขาวิชาทางด้านการบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ สถิติ ฯลฯ

#วิธีใช้งาน
1. เข้าเว็บไซต์ https://clasiademo-library.vstbridge.com/#/collection
2. ลงทะเบียนครั้งแรก เลือก Get started ใส่เลข Bridge Key: 4756927566
3. เลือกหนังสือที่ต้องการใช้งาน

*ใช้งานครั้งต่อไปเลือก Sign in เข้าระบบได้เลย*

🕑 ระยะเวลาการใช้งาน : ใช้งานได้ถึงวันที่ 6 มีนาคม 2563
.
หากมีข้อสงสัยติดต่อได้ที่ Line@ ห้องสมุด ศ.สังเวียน อินทรวิชัย (คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี) @tupanit