ขอเชิญทดลองใช้ฐานข้อมูล Books24x7-ITPro+EngineeringPro

ขอเชิญทดลองใช้งานฐานข้อมูล Books24x7-ITPro+EngineeringPro 

ซึ่งเป็นฐานข้อมูลออนไลน์ประเภทหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Books) หนังสือเสียง (Audio Books) รวมถึงไฟล์ Video มากกว่า 20,300 ชื่อ จากผู้แต่งชั้นนำและสำนักพิมพ์ชื่อดังทั่วโลกกว่า 800 สำนักพิมพ์ อาทิ 50Lessons, Elsevier Science and Technolog, John Wiley, Cengage, Jones and Bartlett, World Scientific, Kaplan, McGraw-Hill, Macmillan/Pearson Technology, CRC Press, Backwell เป็นต้น โดยมีเนื้อหาครอบคลุมสาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Topics) และวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering Topics) โดยภายในแต่ละ Topics ประกอบไปด้วยหัวข้อย่อยที่ครอบคลุมสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับสาขาต่างๆ เช่น ใน IT Topics จะมีหัวข้อย่อยที่สัมพันธ์กับวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม เทคโนโลยีการศึกษา และใน Engineering Topics จะมีวัสดุศาสตร์ เป็นต้น ผู้ใช้สามารถ Copy, Print แต่ไม่สามารถ Download เอกสารฉบับเต็มได้ เนื่องจากข้อมูลใช้วิธีอ่านบนเว็บ (html) ยกเว้น streaming video นอกจากนี้ยังสามารถ Share และ Create Note ได้

 

URL: http://library.books24x7.com

ระยะเวลาทดลองใช้: วันนี้ - 31 ต.ค. 2560

หมายเหตุ: ผู้ใช้ต้องลงทะเบียนการใช้งานเพื่อยืนยันตัวบุคคลก่อนจึงจะเช้าใช้งานผ่าน IP address ได้