ขอเชิญทดลองใช้ฐานข้อมูล EMIS วันนี้-14 สิงหาคม 2560

"ขอเชิญทดลองใช้ฐานข้อมูล EMIS"

เป็นฐานข้อมูลที่ได้รับการออกแบบเพื่อใช้ในงานวิจัยของนักวิชาการและนักศึกษามหาวิทยาลัย

ประกอบด้วย
- งานวิจัย ข้อมูลสถิติ ข่าวสารเกี่ยวกับธุรกิจ อุตสาหกรรมตลาดเกิดใหม่กว่า 120 ประเทศทั่วโลก 
- ข้อมูลดิบ และข้อคิดเห็นเปรียบเทียบ พร้อมเครื่องมือสำหรับใช้ในการวิเคราะห์ ซึ่งเป็นข้อมูลที่มีลิขสิทธิ์จากผู้เชี่ยวชาญทางเศรษฐศาสตร์มหภาค หน่วยงานที่มีชื่อเสียงของแต่ละอุตสาหกรรม และจากสำนักข่าวที่น่าเชื่อถือ

?ระยะเวลาสิ้นสุดการทดลองใช้: 14 สิงหาคม 2560
?URL: www.emis.com
?Video แนะนำการใช้: https://www.youtube.com/watch?v=xHS31Yh034I