ขยายเวลารับสมัครนักวิชาการคอมพิวเตอร์ฯ ถึง 16 ต.ค.นี้

หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขยายเวลารับสมัครนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ถึง 16 ตุลาคม 2561 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-613-3508  รายละเอียดตามเอกสารแนบ