ขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ 'เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป' วุฒิปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา

#โอกาสที่จะร่วมงานกับเรามาถึงแล้ว

หอสมุด มธ. ขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ 'เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป' วุฒิปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา

 

✨ อัตราค่าจ้าง 20,250 บาท

🗓️ รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 10 มิถุนายน 2563

.

✍️ คุณสมบัติ

- มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษและการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เหมาะสมกับตำแหน่งที่สมัคร

- มีผลการทดสอบ SMART for work (#สามารถสมัครสอบได้ที่ http://smart.bus.tu.ac.th/) หรือ ผลสอบ ก.พ. (ภาค ก.)

- มีผลการสอบวัดระดับภาษา TU-GET (#สามารถสมัครสอบได้ที่ http://203.131.210.181/pbt) หรือ TOEIC หรือ TU-STEP ประกอบการสัมภาษณ์

- เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น

.

✍️✍️ วิธีการสมัครสอบ >> สมัครสอบทางอีเมลเท่านั้น (ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 10 มิถุนายน 2563 ภายในเวลา 15.30 น.เท่านั้น)

.

✍️✍️✍️ รายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติมสามารถดูได้ที่ >> shorturl.at/jnpI4

.

สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ janya@tu.ac.th

หรือ psumita@tu.ac.th

#รับสมัครงาน

#TULIB