กิจกรรม "คุยกับหนัง" ประจำเดือนมกราคม 61

กิจกรรม "คุยกับหนัง" ทุกวันพฤหัสบดี  ณ ห้องกิจกรรมเรวัต พุทธินันทน์  ชั้น U 2 หอสมุดปรีดี พนมยงค์  โดยอาจารย์ทรงยศ แววหงษ์ รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ