กิจกรรมเสาร์สะดวก ประจำเดือนมกราคม 2561

กิจกรรมเสาร์สะดวก ประจำเดือนมกราคม 2561  ณ ห้องกิจกรรมเรวัต พุทธินันทน์ หอสมุดปรีดี พนมยงค์ มธ.ท่าพระจันทร์ 

*เริ่มฉายภาพยนตร์เรื่องแรกเวลา 12.30 น.