กิจกรรมอบรมของหอสมุดฯ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562

กิจกรรมอบรมของหอสมุดฯ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 มาให้ลงทะเบียนกันแล้ว
.
ลงทะเบียนอบรม 6 หัวข้อได้แล้ววันนี้

1. แนะนำการใช้ห้องสมุดและการสืบค้น
2. การบริหารจัดการรายกาอ้างอิงด้วยโปรแกรม EndNote
3. การตรวจสอบการคัดลอกด้วยโปรแกรม Turnitin
4. แนะนำระบบบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ TU e-Thesis
5. แนะนำการใช้ฐานข้อมูล Gale Lingo และ Testing
6. การจัดรูปแบบการพิมพ์วิทยานิพนธ์

สนใจลงทะเบียนได้ที่นี่: http://bit.ly/2xVXK3V