ลงนามบันทึกข้อตกลงเปิดศูนย์การเรียนรู้ตลาดทุน

วานนี้ อธิการบดี มธ.และผู้บริหาร บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงเปิดศูนย์การเรียนรู้ตลาดทุน และเปิดสาขา บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง มธ.ศูนย์รังสิต ณ ศูนย์การเรียนรู้ฯ มธ. ศูนย์รังสิต โดยหัวหน้าหอสมุดป๋วยฯ พร้อมด้วยบุคลากีหอสมุดเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

TULIBS news on 20170210