มีปัญหาเรื่องวิจัย มาปรึกษาหอสมุด มธ.ได้ 

มีปัญหาเรื่องวิจัย มาปรึกษาเราได้ 😊
.
อีกหนึ่งทางเลือกปรึกษาปัญหาการทำวิจัย กับ 2 Communities ในเพจ Facebook "Thammasat University Library"
.
📍 TULIB-Research Assistant | วิจัยนี้ฉันต้องรอด! : กลุ่มนี้หอสมุด มธ.สร้างขึ้นสำหรับประชาคมธรรมศาสตร์ ใช้เป็นพื้นที่พูดคุย แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ให้คำปรึกษาเพื่อการทำวิจัยและวิทยานิพนธ์ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

📍 TU e-Thesis : กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่หอสมุด มธ.สร้างขึ้นมาเพื่อให้นักศึกษาบัณฑิตศึกษาใช้เป็นพื้นที่พูดคุย แลกเปลี่ยนประสบการณ์การส่งวิทยานิพนธ์เข้าระบบ TU e-thesis
.