มธ.จัดงานเลี้ยงขอบคุณแด่ผู้เกษียณอายุราชการ

มธ.จัดงานเลี้ยงขอบคุณแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ทั้งกลุ่มข้าราชการ พนักงาน มธ ลูกจ้างประจำ ในปี 2560 ซึ่งมีทั้งสิ้น 93 คน โดยมีศ.ดร.สมคิด ดลิศไพฑูรย์ อธิการบดีเป็นประธานในงาน  ซึ่งผู้อำนวยการหอสมุดฯ พร้อมด้วยบุคลากรหอสมุดฯ ที่เกษียณอายุ ได้เข้าร่วมในงานครั้งนี้ด้วย ณ โรงแรมปริ้นซ์ พาเลช มหานาค