มธ.ร่วม 5 สถาบันลงนามความร่วมมือห้องสมุดด้านประกันคุณภาพการศึกษารอบปีที่ 6

วันที่ 28 กันยายน 2561 หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำโดย ผศ.เอกรินทร์ ยลระบิล ผู้อำนวยการหอสมุดฯ และคุณฐิติมา หิรัญเวชยางกูร รองผู้อำนวยการสายบริหารฯ ได้เข้าร่วมการประชุมเครือข่ายความร่วมมือด้านประกันคุณภาพการศึกษา 6 สถาบัน ได้แก่

1. สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
2. สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
3. สำนักหอสมุดมหาวิทาลัยศรีปทุม 
4. สำนักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) 
5. ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
6. หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เพื่อสรุปการดำเนินงานในรอบ 5 ปี พร้อมลงนามความร่วมมือรอบปีที่ 6 ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ชั้น 2 ตึกอธิการบดี มธ.ท่าพระจันทร์