มธ.ร่วมพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา ผศ.เอกรินทร์ ยลระบิล ผู้อำนวยการหอสมุดแห่ง มธ.ได้ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ครั้งที่ 5 กับสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ ห้องประชุมใหม่ ชั้น 5 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุด บางเขน พร้อมกันนี้ คุณแสงเดือน อุบลศรี หัวหน้าห้องสมุดบุญชู ตรีทอง มธ.ศูนย์ลำปาง และบุคลากรหอสมุดฯ ได้เข้าร่วมในพิธีลงนามความร่วมมือฯ และอบรม “การพัฒนาผู้ตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว” ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 - 30 มกราคมนี้ด้วย เพื่อเตรียมแผนขยายโครงการห้องสมุดสีเขียวไปยัง มธ.ศูนย์ลำปาง