มอบดอกไม้จันทน์ให้ศูนย์ประสานงานอาสาสมัคร Volunteers for Dad

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันที่ 1 กันยายน 2560  นางรัมภาพร สำรองกิจ เลขานุการหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากรได้นำดอกไม้จันทน์จำนวน 3,329 ดอก ที่บุคลากรหอสมุดฯ ได้ช่วยกันจัดทำขึ้น มามอบให้ศูนย์ประสานงานอาสาสมัคร Volunteers for Dad โดยมีนายวิกร เพิ่มพวก ผู้จัดการศูนย์ฯ เป็นผู้รับมอบ