นำคณะนักเรียนโครงการ วมว.ระยะที่ 2 เยี่ยมชมศูยน์การเรียนรู้ฯ มธ.

วันที่ 25 มิถุนายน 2561 หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ มธ.ศูนย์รังสิต มีโอกาสต้อนรับคณะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน (โครงการ วมว.) ระยะที่ 2 โดยคณะนักเรียนได้เข้าทัศนศึกษา ณ ศูนย์การเรียนรู้ฯ มธ.ศูนย์รังสิต ซึ่งคุณกรวรรณ ดีวาจา บรรณารักษ์หอสมุดป๋วยฯ เป็นวิทยากรนำชมในครั้งนี้