นักศึกษาจาก ม.Jenderal Soedirman อินโดนีเซียเยี่ยมชมหอสมุดปรีดีฯ

วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 คณะรัฐศาสตร์ มธ.นำคณะนักศึกษาและบุคลากรจากภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คณะสังคมและรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย Jenderal Soedirman ประเทศอินโดนีเซีย เข้าเยี่ยมชมหอสมุดปรีดี พนมยงค์ มธ.ท่าพระจันทร์ โดยคุณบุษยา เฟื่องประเสริฐ หัวหน้าหอสมุดปรีดี พนมยงค์ พร้อมด้วยคุณจุฑาทิพย์ โอสนานนท์ บรรณารักษ์หอสมุดปรีดีฯ ให้การต้อนรับ และ คุณ Benjamin Ivry เป็นวิทยากรนำชมในครั้งนี้